Hum nay tui chính thức khai trương mở hàng cho bộ sưu tập. Từ bi giờ, sẽ không phải mò lại những gì mà mình kiếm được trước kia nữa. Tất cả đều có trong đây………

Advertisements