I Believe My Heart
Tặng em đấy, biết không…

Duncan_james_%26_Keedie.JPG]

Listen here: http://mp3.baamboo.com/search-nhac-music-mp3-SSBCZWxpZXZlIE15IEhlYXJ0/1/1/kw-I-Believe-My-Heart.html

[Duncan]
Whenever I see your face
The world disappears
All in a single glance so revealing
You smile and I feel as though
I’ve known you for years
How do I know to trust what I’m feeling

I believe my heart
What else can I do
When every part of every thought
Leads me straight to you
I believe my heart
There’s no other choice
For now whenever my heart speaks
I can only hear your voice

[Keedie]
The life-time before we met has faded away
How did I live a moment without you
You don’t have to speak at all
I know what you’d say
And I know every secret about you

I believe my heart
It believes in you
It’s telling me that what I see is completely true
I believe my heart
How can it be wrong
It says that what I feel for you
I will feel my whole life long

[Duncan & Keedie]
I believe my heart
It believes in you
It’s telling me that what I see is completely true
And with all my soul
I believe my heart
The portrait that it paints of you
Is a perfect work of art

◄ ♥ ♫ ♥ ♫ ♥ ►

2230-look-into-my-heart.jpg]
ANH TIN VÀO CON TIM MÌNH

[Duncan]
Mỗi khi anh nhìn thấy em
Cả thế giới dường như biến mất
Rồi lại hồi sinh trong chốc lát
Mỗi khi em cười
Lòng anh tưởng như đã gặp em từ lâu lắm rồi
Anh hoài nghi cảm giác này…

Nhưng anh tin vào con tim mình
Nếu không anh còn biết làm gì
Khi mỗi ý nghĩ trong đầu anh
Đều xuất hiện hình bóng em
Anh tin vào con tim mình
Không còn sự lựa chọn nào khác
Từ giờ mỗi khi nghe con tim lên tiếng
Anh chỉ có thể biết là giọng nói của em

[Keedie]
Chúng ta đã yêu nhau từ kiếp trước
Giờ đây em lại sống thiếu anh
Làm sao em chịu đựng được
Anh không cần nói gì cả
Em biết anh sẽ nói gì
Em hiểu tất cả về anh

Em tin vào con tim mình
Và nó đặt niềm tin nơi anh
Nó bảo rằng điều em thấy đây là hoàn toàn là thật
Em tin vào con tim mình
Làm sao có thể sai được
Nó nói rằng cảm xúc em có giờ đây
Em sẽ cảm thấy như thế suốt cuộc đời

[Duncan & Keedie]
Anh vào con tim mình và em cũng thế
Nó đặt niềm tin vào anh, vào em
Nó bảo rằng điều chúng ta thấy hoàn toàn là thật
Với cả tâm hồn này
Anh tin vào con tim mình
Nó đang vẽ nên một tuyệt tác nghệ thuật
Đó chính là em

For you, my love…
Advertisements