Hôm nay là Trung Thu, ngày tết của thiếu nhi. Thực ra tết của thiếu nhi nhưng cũng đầy thiếu niên thanh niên đi chơi… Mình cũng muốn đi chơi, nhưng hoàn cảnh xô đẩy, cuối cùng không đi được, đành ở nhà pót bài viết blog cho đỡ bùn vậy…

Ơ, thực ra thì cũng chả buồn mấy, không có tâm trạng gì vì hôm qua cũng đi chơi rồi, hôm nay ai đi mặc ai, ta ở nhà chơi game nghe nhạc chả thảnh thơi chán…

Có một bài thơ thế này:

Trung Thu tết của thiếu nhi
Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
Đi chơi họ lại làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi:D

Advertisements