Thông báo từ trang WordPress

Hiện nay những blog đăng ký tại WP đã có thể sử dụng chức năng avatar của riêng mình. Với một biểu tượng nhỏ tại profile của bạn sẽ hiện lên khi bạn comment trong những blog khác. Nếu bạn muốn thiết lập blog để sử dụng avatar, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

Đăng nhập vào blog của bạn, sử dụng site admin, chọn Users

Sau đó bạn chọn Your profile

Chọn Browse để đưa ảnh của bạn vào blog, chọn Upload để tải ảnh bạn

Sau khi ảnh đã được tải, bạn có thể cắt bớt phần dư thừa của ảnh bằng cách sử dụng tính năng crop trong bước tiếp theo, những phần trong ô màu trắng sẽ được giữ lại, ở phần xám sẽ bị cắt đi…

Sau đó bấm enter để hoàn tất…

WordPress sẽ tạo ra 3 phiên bản có kích cỡ khác nhau của avatar của bạn để sử dụng trong những trường hợp thích hợp.

Ví dụ: Khi bạn comment trong blog của ai đó (với điều kiện sử dụng account của bạn) thì avatar của bạn sẽ là ảnh có kích cỡ bé nhất trong 3 ảnh trên. Nó sẽ nằm bên cạnh tên đăng nhập của bạn…

Hướng dẫn tham khảo tại themacdaddy blog

Advertisements