Cấm được hôn bừa hôn bãi
Cấm được hôn sư sãi đang tụng kinh
Cấm được hôn người cùng giới tính với mình
Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ
Cấm được hôn băm hôn bổ
Cấm được hôn sấn sổ vồ người ta
Cấm được hôn giữa bãi tha ma
Để người chết còn nằm yên dưới mả
Khi được hôn toàn thân phải buông thả
Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi
Cũng không được mở rộng như miệng nồi
Tránh tình trạng vi trùng chui vào miệng
Cấm được vừa hôn vừa nói chuyện
Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau
Có thể hôn vòng từ trước ra sau
Không khoan khoái tuyệt nhiên không được cáu

Advertisements