Trời đang nắng ấm, chợt mưa
Người đang đông đúc, chợt thưa thớt dần
Chiều buồn dạo khắp quanh sân
Lặng nghe chiếc lá dưới chân… thở dài
Còn đâu – tiếng gọi cổng ngoài
Còn đâu – áo trắng của ai ra vào
Mỗi người đặt tự ái cao
Bỗng dưng… tạo cái hàng rào, chắn ngang
Đôi bên ngần ngại chẳng sang
Trong lòng… mưa nắng chợt tan lúc nào.

Advertisements