Bi giờ trời vừa hết mưa, đáng lẽ là tôi phải về ngay, nhưng cứ cố nán lại đôi chút để gõ thêm vài dòng cho hôm nay….
Hôm nay chính thức thay đổi lại giao diện của blog, có vẻ như giao diện mới này rộng rãi hơn chút, font chữ đẹp hơn. Vì giao diện kia mỗi lần đánh bài mới là phải chèn thêm code font vào nó mới hiển thị đúng. Tuy nhiên mình vẫn khoái mấy cái button ở giao diện kia hơn…

Advertisements