Tối hôm qua không thèm ôn thi, ngồi nghịch nghịch mấy cái làm web rồi sửa cái flash tặng cưng… Hết mất buổi tối… Xác định bỏ môn KT điện để thi Tối ưu cho chắc(không biết thế nào). Sáng nay ra upload những cái làm tối hôm qua, mãi mà không được, ức chế quá.

Vừa rồi ra trường không gặp được anh Đặng, cũng chưa đóng được xiền thi lại, tức thiệt…

Advertisements