Sao Hỏa sáng nhất trong đêm trên bầu trời vào tháng 8 tới. Khi nhìn bằng mắt thường, nó sẽ sáng như mặt trăng. Hiện tượng này xảy ra vào ngày 27 tháng 8 khi Sao Hỏa cách trái đất 34,65 triệu dặm. Nhớ nhìn vào bầu trời vào ngày 27 tháng 8 nhé. Chúng ta sẽ thấy trái đất như thể có 2 mặt trăng. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, bạn sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng lần thứ 2 đâu vì phải đến năm 2287 mới xuất hiện thêm một lần nữa hiện tượng này

Advertisements